Zásady fair play pro trenéry

 

 

  1. Budu rozumný při plánování zápasů a tréninků, budu pamatovat na to, že mladí sportovci mají i jiné zájmy a povinnosti.
  2. Budu učit své svěřence hrát spravedlivě a respektovat pravidla, organizátory a protihráče.
  3. Ujistím se, že všichni svěřenci dostanou vyrovnané a nestranné hodnocení, podporu a čas na hřišti.
  4. Nebudu se zlobit nebo křičet na své hráče za to, že udělají chybu nebo jim nevyjde zápas. Budu pamatovat na to, že děti se hrou baví a musíme je povzbudit a dodat jim sebedůvěru.
  5. Ujistím se, že tréninkové vybavení a zázemí je bezpečné a odpovídá věku a schopnostem sportovců na tréninku.
  6. Budu pamatovat na to, že děti potřebují trenéra, ke kterému mohou vzhlížet. Budu velkorysý s chválou a půjdu dobrým příkladem.
  7. Dosáhnu řádného školení a budu pokračovat v rozšiřování trenérských dovedností.

 

Zdroje:

– http://www.coachesbc.ca/

– http://mind-shaker.com/fair-play-can-be-mindshaking/