Zákulisí pravého trenéra

zakulisi_praveho_trenera

Při pohledu na fotku si mnozí řeknou, že se jedná o veselou fotku dětí, které zřejmě vyhrály utkání. Když se ale na fotografii podívám já jako trenér, vidím za tím mnohem více. Především úsilí, tvrdou práci a splněné úkoly.

Spoustu lidí si myslí, že trenér se dostaví na trénink 5 minut před začátkem, odtrénuje a na konci odchází spolu s dětmi směrem domů. Pravý trenér má však povinnosti, které jsou mnohdy na nekonečném seznamu. Co taková, ač dobrovolná, práce obnáší?

 • PŘIPRAVENOST – připravujte si předem každou tréninkovou jednotku, soustředění, akci. Dorazte na trénink s předstihem a nachystejte si potřebné vybavení na plánované cvičení. Trénink díky tomu bude organizovaný a děti i rodiče se budou cítit spokojeně. Ve volném čase před tréninkem také stihnete vyřídit administrativní záležitosti a popovídat si s hráči i mimo samotný trénink, kde jen musí poslouchat a následovat vaše pokyny.
 • KOMUNIKACE – všichni trenéři a pomocníci by se od vás měli na začátku sezóny dozvědět, jaké jsou vize, cíle a plánované akce klubu. V dnešní moderní době není také problém snadno informovat rodiče emailem, a to pravidelně nejen co se týče srazů na zápasy, ale i o vašich budoucích plánech.
 • ORGANIZACE – myslete dopředu na všechny věci, které jsou potřeba k hladkému průběhu sezónou a začněte se zařizováním zavčasu: dresy, soupisky, doprava na zápasy, trofeje a diplomy, informační emaily atd… Je to všechno? Zdaleka ne, tak do toho.
 • SCHŮZOVÁNÍ – pokud to chcete se svým klubem někam dotáhnout, účast na pár schůzích jednoty, svazu a případně dalších organizací vás nemine. Díky těmto subjektům máte vůbec šanci svůj sport hrát, tak se nebojte s nimi spolupracovat. Jasně si formulujte, čeho chcete na schůzích docílit a dobře to uveďte.
 • FINANCE – v průběhu roku vám projdou rukama tisíce korun a to od oddílových příspěvků, přes startovné na ligu či soustředění až po granty, které musíte následně vyúčtovat do poslední korunky. Buďte pečliví a mějte všechny finance pod kontrolou. Excelová tabulka to jistí.
 • PROAKTIVITA – co bychom mohli ještě udělat, aby se naši hráči u nás cítili dobře? Stačí vyvinout trochu energie a času navíc a posílíte tak věrnost, z které vám vznikne silné jádro klubu. Poznamenejte si narozeniny dětí a nachystejte jim hobla, připravte mikulášské nadílky či vánoční dárečky, napište na banány k svačině povzbuzující hesla… a máte úsměvy na dětských tvářích zajištěny.
 • KRIZOVÉ SCÉNÁŘE – přemýšleli jste někdy o tom, jak byste se zachovali, kdyby se na zápase vážně zranil hráč z vašeho týmu? Nebo kdyby se na tréninku vzteklo malé dítě? Začněte si všechny možné krizové scénáře plánovat už teď, protože až přijde na věc, vy musíte být lídrem celé situace s chladnou hlavou. Přemýšlejte o tom, kdo se postará o postiženého a určete úkoly někomu, kdo se postará o zbytek.
 • NĚCO NAVÍC – i když jsou všechny body výše splněné, vždycky se najde ještě něco, co je potřeba udělat. Došperkujte svou činností klub k dokonalosti.

 

 ✮ TIP NA ZÁVĚR: uvědomte si, že na všechnu tuto práci nejste sami – nebojte se říci si o pomoc rodičům hráčů, asistent trenérům nebo přátelům. Sice to nebude přesně podle vašich představ a možná občas budou mít řeči, ale ve výsledku bude vše hotové a připravené pro dobrou věc => kvalitní a fungující sportovní oddíl vychovávající mladé lidi do života.

Sebereflexe: Kdo jsem?

selfreflextion

Každý správný trenér by se měl umět podívat pravdě do očí a uvědomit si zodpovědnost své práce a udělat pro ní maximum. Jedním z kroků je sebereflexe – otázky o osobnosti, trenérství a cílech. Zkuste si vyplnit následující dotazník, a naplánujte si svou trenérskou budoucnost.

Zásady sebehodnocení. O každé z následujících otázek chvíli uvažujte, pak odpověď zaznamenejte do uvedeného dotazníku. Nespěchejte a trochu o sobě přemýšlejte.

 • Kdo jsem?
 • Co chci v životě dokázat?
 • Kam směřuji?
 • Je mé chování v souladu s mými životními cíli?
 • Jsem na sebe pyšný, nebo se za sebe naopak stydím?
 • Jsem šťastný, nebo nešťastný?

 

To jsou otázky na tělo! Všichni bychom se měli čas od času v životě na chvíli zastavit a tyto otázky si položit. Nyní zvažte odpovědi na následující čtyři otázky, které se již přímo vztahují k tréninku, a zapište, co si o sobě myslíte:

 

Proč se chci věnovat právě trénování?

Jsou mé důvody pro trénování správné?

Jsem dobrým trenérem?

Co by ze mne udělalo lepšího trenéra?

 

Odpovědi na tyto a další podobné otázky formují osobnost a povahové rysy a pomohou vám vytvořit si vlastní koncept – tj. komplexní pohled na svou osobnost. Toto sebehodnocení si ověřte při kontaktu s jinými lidmi.

 

 

Zdroje:

– Martens Reiner, Úspěšný trenér, Grada 2006

– http://coachingforexecutive.com